Evidence pracovní doby zaměstnanců

Vaší evidenci zasílejte prosím vždy poslední pracovní den, nejpozději však poslední den v týdnu. 


V případě neodeslané evidence budou zadané předpokládané časy práce a Vám můžeme být krácená mzda. Po našem zadání již ve mzdovém programu časy nelze měnit.